Adviesbureau voor
BOUWEN in AMSTERDAM


Jan Fraijman
adviseur
bouwcoach


portrait

Contact
06 2096 0861
janfraijman@gmail.com
Willemsstraat 10
1015 JD   Amsterdam

Ervaring


Sinds 1977 ben ik als bouwkundige werkzaam in de Binnenstad van Amsterdam. Eerst als buitendienst-inspecteur van het Bouw- en Woningtoezicht, vervolgens als projectleider bij De Architectengroep bv en daarna als oprichter/directeur bij Buro De Binnenstad bv.
Vanaf 2007 voer ik een zelfstandige advies- en ontwerppraktijk die voortbouwt op de ruime ervaring van de voorgaande jaren.
Tevens neem ik voor eigen rekening en risico initiatieven voor (nieuw-)bouwprojecten of deel deze kennis met derden.


Bouwcoaching


Wie een huis wil (laten) bouwen moet over nogal wat kennis en vaardigheden beschikken. Dat geldt met name voor de opdrachtgever van het bouwproces. Die is als de dirigent voor een orkest: hij speelt niet zelf alle instrumenten, maar weet wel hoe het geheel samen moet klinken. Of dat nou individuele projecten zijn of Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ("CPO" / het "samen bouwen") waarmee ik sinds 1989 ervaring heb.


Projecten


Alle hierna getoonde projecten zijn door mij ontworpen.
(Klik op een afbeelding voor een vergroting)


adres:
Willemsstraat 4 – 10
project:
nieuwbouw trafo- en bedrijfsruimte en 2 woningen
bouwjaar:
2020

Voor deze locatie is eerst een volumestudie gemaakt waarin is onderzocht wat de effecten zijn van de nieuwbouw op de daglichttoetreding van de belendende panden. Er is daarom voor gekozen om 1 verdieping lager en 4 x 15 m² minder oppervlak te bouwen dan maximaal is toegestaan. Een op het terrein aanwezig trafostation wordt verplaatst en daarna in de nieuwbouw opgenomen.
Het plan omvat tevens een winkel- of praktijkruimte van 42 m², een driekamerappartement van 80 m² en een maisonnette van 170 m². Deze beschikt ook over het dakterras. Ook wordt een kleine lift ge-installeerd. Op het dak wordt het "Polderdaksysteem" aangebracht, dat regenwater tijdelijk opslaat en gecontroleerd afvoert.


adres:
Bloemstraat 98
project:
1 bedrijfsruimte en 3 woningen
bouwjaar:
2015 - 2017
oplevering:
medio 2017

Dit project wordt gerealiseerd ter plaatse van een onderstuk van 7 meter breed. Dat is te breed voor een pand met drie ramen (6 meter) en te smal voor 2 panden met 2 ramen (8 meter). Er zat dan ook een oude "gang", die toegang gaf tot achtergelegen bebouwing. Met de eigenaar van het linker perceel is een gedeeltelijke grondruil uitgevoerd voor toestemming om langs ramen in de zijgevel te mogen bouwen.
De voormalige huurder van het onderstuk komt terug in de bedrijfsruimte.
De achterbebouwing is opgeschoond.
De woningen hebben ruime balkons en een gemeenschappelijke fietsenstalling.


adres:
Laagte Kadijk 51 - 52
project:
2 atelierwoningen
bouwjaar:
2011
n.b.:
i.s.m. Buro De Binnenstad bv


adres:
Leidsestraat 110
project:
Restauratie bedrijfspand: winkel+woning
bouwjaar:
2011adres:
Kerkstraat 163 - 165, Amsterdam
project:
1 bedrijfsruimte en 3 woningen
bouwjaar:
2009 (zie cijfers in consoles)

Dit project is van een andere ontwerper overgenomen.
Door gebruik te maken van een bijzondere vrijstelling in het bestemmingsplan, konden hogere goot- en bouwhoogten worden ontworpen, namelijk +10%.
In een overzicht van de straatwand moet worden aangetoond dat een gevarieerd bouwvolume ontstaat, en dat was hier de situatie.
In plaats van een lage bedrijfsruimte op de begane grond met kelder, is nu aan de voorgevel een ruimte van 4,5 meter hoog en daar achter een souterrain met tussenverdieping.
De hoge onderpui sluit aan bij die van in de Kerkstraat van oudsher aanwezige koetshuizen.
Het trappenhuis van de woningen heeft een liftschacht t.b.v. latere plaatsing van een lift.


adres:
Herenstraat 2-4-6 / Herengracht
project:
renovatie en nieuwbouw 2 winkels en 6 woningen
bouwjaar:
2007
n.b.:
i.s.m Buro De Binnenstad bv

Het hoekpand nr. 2 is hoogwaardig gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw op nr.4, waar ook de nieuwe hoofdentree en het trappenhuis zijn gelegen.
Op nr. 6 zijn een (deels) tweelaagse winkelruimte en 3 woningen gesitueerd.
Het ontwerpconcept was: de grootste woningoppervlakten liggen aan de hoofdgracht en de kleinere woningen aan de dwarsstraat.
De nieuwe voorgevel van nr. 4 en 6 is klassiek vormgegeven.


adres:
Vinkenstraat 192 t/m 204 (even)
project:
5 woningen en 2 sociaal-culturele bedrijfsruimten
bouwjaar:
2006
n.b.:
i.s.m. Buro De Binnenstad bv

De locatie is onderdeel van de laatste stadsvernieuwings- cluster in de Haarlemmerbuurt - Vink Vijf genaamd - die na wijziging van het bestemmingsplan beschikbaar kwam voor ontwikkeling.
Op de begane grond bevinden zich twee "sociaal-culturele" bedrijfsruimten voor het erachter gelegen theater De Roode Bioscoop. Tevens is een nooduitgang daar voor opgenomen. De gevels zijn in traditionele stijl ontworpen, goed aansluitend bij het Beschermd Stadsgezicht.


adres:
Vinkenstraat 186 t/m 190
project:
nieuwbouw 1 bedrijfsruimte en 2 woningen
bouwjaar:
2006
n.b.:
i.s.m. Buro De Binnenstad bvadres:
Haarlemmerplein 5
project:
1 bedrijfsruimte en 3 woningen
bouwjaar:
2006

Dit project maakt deel uit van de bouwcluster "Vink Vijf", maar is in derden-opdracht.
Op de 1e verdieping bevindt zich een tweekamerwoning. Op de 2e t/m 4e verdieping zijn 2 driekamer-woningen van anderhalve bouwlaag elk gerealiseerd. De derde verdieping is tussen de tweede resp. de 4e bouwlaag verdeeld.
Alle woningen hebben ruime terrassen en/of balkons.


adres:
Derde Weteringdwarsstraat 1 A+B, 1017 TA   Amsterdam
project:
2 woningen (nieuwbouw Orde 2-pand)
bouwjaar:
2004


adres:
Anjeliersstraat 40
project:
woonhuis
bouwjaar:
1992

De opdrachtgevers hadden via de Gemeente een kavel gekregen en het advies om met mij te gaan overleggen. Ook met hen is een langdurige relatie ontstaan. De verdiepingsvloeren bestaan uit 3 meter brede prefab betonplaten met gladde toplaag, die geen verdere afwerking behoeven; de "Kant-en-Klaar-vloer". De gevelsteen "De Lezende Kip" verwijst naar de beide vaders van de opdrachtgevers.


adres:
Kerkstraat 378
project:
woonhuis
bouwjaar:
1988

Op wel een heel smalle kavel - nog geen 4 meter breed - is een particulier woonhuis ontworpen en gerealiseerd. De voorgevel is opgebouwd uit een reeks puien, die zich naar boven toe openen en verbreden, in breedte, diepte en hoogte.
Na 27 jaar woont de opdrachtgeefster daar nog steeds met evenveel enthousiastme als in het begin.


adres:
Elandsgracht 82
project:
1 bedrijfsruimte (winkel) en 3 tweekamerwoningen
bouwjaar:
1987

Nieuwbouw in de Zuid-Jordaan met reconstructie van de monumentale voorgevel.
De woningen werden verkocht in de toenmalig zeer aantrekkelijke "premie A-regeling".


adres:
Eerste Looiersdwarsstraat 21
project:
woonhuis
bouwjaar:
1986

Dit is mijn allereerste nieuwbouwproject in de Binnenstad. Het betreft mijn eerste eigen woonhuis. De grond werd aangekocht van een particulier: 39 m² voor 7.800 gulden.

Bij de uitvoering werden twee innovaties toegepast.
Voordat met het "luchtblok" - waarvan de slagkracht traploos regelbaar is - de betonpalen werden ingeheid, zijn met een avegaar ('wormboor') de palen voorgeboord om oude funderingsresten te elimineren.
De verdiepings- en dakvloeren zijn 3 meter brede geprefabriceerde betonvloeren met een toplaag van vloeibeton. Het trapgat bevindt zich binnen een plaat, zonder ijzeren raveelijzers.
Na plaatsing en het afwerken van de voeg tussen de plaatelementen is de vloer glad.

De gekleurde gevel gaf in eerste instantie commotie bij de Welstandscommissie, die eerder dachten in de kleur baksteenbruin. Later kreeg het ontwerp erkenning in een boek over "de kunst van het gaten vullen" van de duitse rijksbouwmeester.

Onlangs (2015) heeft de nieuwe eigenaar de voorgevel gewijzigd, maar de latere toevoeging op de begane grond is onderscheidenlijk t.o.v. het oorspronkelijke ontwerp.